Rozwiązanie przejściowe i doprecyzowanie – tak Ministerstwo Rolnictwa uzasadnia projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Istotne dla rolników jest rozwiązanie przejściowe. Polega na umożliwieniu skorzystania  z pomocy także tym rolnikom, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa i w okresie tego urządzania rozpoczęli prowadzenie tego gospodarstwa jako kierujący jeszcze przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z 13 lipca 2015 r. – ale nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o premię.

W praktyce dotyczy to zwłaszcza tych, którzy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku. Jak uzasadnia ministerstwo, młodzi rolnicy nie mieli świadomości, że złożenie wniosków o płatności uniemożliwi im wystąpienie o premię dla młodych. Dlatego zaproponowano, aby wyjątkowo w tym roku o premię mogły ubiegać się także osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący (jedną z przesłanek jest właśnie wystąpienie o dopłaty) w okresie poprzedzającym wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia z 13 lipca 2015 r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i spełniają pozostałe warunki. Zmiana dotyczy także małżonków.

Zapowiedziano, że nabór wniosków na dotacje dla młodego rolnika z PROW 2014-2020 rozpocznie się 20 sierpnia. W nowym PROW wystarczy pieniędzy na 30 tys. premii dla młodych.

Projektowana zmiana rozporządzenia przebiega szybko: 10 lipca ministerstwo opublikowało projekt, dając 2 dni organizacjom na ustosunkowanie się do niego. Zmiana ma obowiązywać po opublikowaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!