M.P. - Zaprosił nas Pan na rozmowę, aby osobiście odpowiedzieć na pytanie dotyczące harmonogramu PROW 2014-2020 i wypłaty płatności bezpośrednich. Zapowiedział Pan w Sejmie uruchomienie w pierwszym kwartale naboru dla „Młodych rolników” i na pełną „Modernizację”. I nie dokończył Pan wypowiedzi dotyczącej terminów wypłaty dopłat bezpośrednich. Są dobre wiadomości dla rolników?

R.Z.- Potwierdzam, te dwa nabory z PROW są pewne. Pierwszy kwartał 2016 albo 2017 roku to możliwy termin naboru także na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. To, czy będzie to jeszcze w tym roku, czy dopiero za rok zależy od Ministerstwa Finansów i tego, czy zdecyduje się ono zastosować uproszczoną procedurę akredytacyjną dla agencji płatniczej, która będzie obsługiwać ten program. Dotyczy to także drugiego programu ważnego dla małych gospodarstw, a mianowicie "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa".

M.P.- Poprzednie kierownictwo ministerstwa i ARiMR zapewniało, że przygotowania do uruchomienia tych programów są zaawansowane i np. nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będzie ogłoszony w I kwartale.

R.Z.- Proszę pytać o powody podania tak optymistycznego terminu poprzednie kierownictwo. Być może w tamtych okolicznościach były sytuacje, które uprawniały do takich wypowiedzi. My zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby ten program ruszył jak najszybciej. Powtórzę raz jeszcze – jest możliwe wcześniejsze niż planujemy uruchomienie typu operacji „restrukturyzacja małych gospodarstw” pod warunkiem skrócenia okresu akredytacji przez Ministerstwo Finansów. Rozmowy w tej sprawie trwają.

M.P. - A co z systemem informatycznym ARiMR? Niektórzy posłowie mówią o sabotażu. Jest śledztwo zmierzające do tego, aby wyjaśnić, czy mieliśmy do czynienia ze świadomym działaniem zmierzającym do utrudnienia startu nowej ekipie?