Jak wynika z wypowiedzi ministra Marka Sawickiego – tak. Co więcej, według ministra to o „przekazaniu spółki Elewarr pod zarząd MSP mówiono na majowym posiedzeniu Rady Ministrów w obecności premier Ewy Kopacz.”

Niby rząd postanowił prywatyzować Elewarr i przyjął stosowną ustawę, ale dziwnie nie ujawniono jej do tej pory. Co więc naprawdę zdarzyło się na ostatnim majowym posiedzeniu rządu? Minister Sawicki twierdzi, że postanowiono przekazać akcje Elewarru do MSP „w celu budowy narodowego holdingu spożywczego, w skład którego wchodziłyby m.in. Krajowa Spółka Cukrowa (KSC), czy rynki hurtowe.”

Ma to ponadto nie wykluczać prywatyzacji – taki holding byłby więc jednak tylko trochę „narodowy”…

CIR informowała natomiast, że wśród istotnych zmian przyjętych w ustawie o ARR „miała być możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje się, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR – udziały w spółkach i akcje ww. spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa”.

Czyżby brak porozumienia co do tej sprawy świadczył o ostrym konflikcie w rządzie? Premier Kopacz, jak informuje IAR, zaprosiła ministra Sawickiego na rozmowę w poniedziałek.

Tymczasem pewne jest stanowisko NIK: po kontroli izba zaleciła ministrom rozważenie likwidacji Elewarru? Dlaczego nie naprawy? – zapytaliśmy w NIK.

Odpowiedź jest mało konkretna:

„Uprzejmie informujemy, że wyjaśnienie/odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w uwagach końcowych i wnioskach zawartych w informacji o wynikach kontroli na str. 7-8. NIK w oparciu o informacje zawarte w podsumowaniu wyników kontroli wnosi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w porozumieniu z Ministrem Finansów, rozważył przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i rozwiązanie ELEWARR sp. z o.o.

Wszelkie informacje na interesujący Panią temat znajdują się w naszym raporcie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-nadzorze-nad-elewarrem.html Znajdzie tam Pani zarówno pełną treść raportu (w pliku PDF), jak również specjalnie dla Państwa przygotowany skrót prasowy – do wykorzystania w przygotowywanych publikacjach.”