Wydłużenie ze 180 do 210 dni czasu na rozpatrzenie złożonych wniosków zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin rozpatrzenia wniosków z jedynego przeprowadzonego naboru na to działanie upływa 25 października. Jak podano w uzasadnieniu, nie może być dotrzymany – wpływ na to „miały rozszerzone kontrole prowadzone przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, w tym w szczególności polegające na obowiązkowej wizycie w gospodarstwie, mającej na celu weryfikację warunku wskazanego w par. 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. czy wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż 10 000 euro.”

Ponadto, wobec wydłużenia terminów na rozpatrzenie spraw w ramach innych programów pomocowych, nastąpiła „kumulacja obsługi wniosków w ramach różnych instrumentów wsparcia”.

Wydanie decyzji w ciągu pół roku okazało się niemożliwe.

Na „Restrukturyzację małych gospodarstw” jest 4 345 024 125,58 zł, w jedynym jak dotąd naborze złożono 10 959 wniosków na trochę ponad 15 proc. limitu.

W ocenie skutków regulacji podano, że projekt dotyczy 68 170 podmiotów - do 2023 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!