W październiku 2015 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Więcej: "MRiRW: 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw"

Budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wynosi 882 980 666 euro środków publicznych ogółem, czyli około 3,7 mld zł – podało ministerstwo, a prezes ARiMR Andrzej Gross – publicznie, podczas konferencji prasowej - zapowiadał nabór na to działanie w I kwartale 2016 roku.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w I kwartale 2016 r.

To i tak było później, niż zapowiadano - pierwotnie nabór miał się odbyć jeszcze jesienią 2015 r.

Więcej: "Planowane nabory PROW w tym roku"

Terminy ogłoszenia naborów na działania PROW

Nowe władze ogłosiły jednak w harmonogramie PROW, że ten spodziewany i oczekiwany przez wielu rolników nabór odbędzie się dopiero za rok, w I kwartale 2017 roku.

Więcej: "Harmonogram PROW 2014-2020"

Wiceminister Ryszard Zarudzki w styczniu 2016 r. zapewniał w udzielonym naszej redakcji wywiadzie, że trwają prace, które mogą doprowadzić do szybszego ogłoszenia naboru, niż założone w opublikowanym harmonogramie. Pytaliśmy: "Poprzednie kierownictwo ministerstwa i ARiMR zapewniało, że  przygotowania do uruchomienia tych programów są zaawansowane i np. nabór na <Restrukturyzację małych gospodarstw> będzie ogłoszony w I  kwartale.” I usłyszeliśmy w odpowiedzi: „Proszę pytać o powody podania tak optymistycznego terminu  poprzednie kierownictwo. Być może w tamtych okolicznościach były  sytuacje, które uprawniały do takich wypowiedzi. My zrobiliśmy  wszystko co możliwe, aby ten program ruszył jak najszybciej. Powtórzę raz jeszcze – jest możliwe wcześniejsze niż planujemy uruchomienie  typu operacji „restrukturyzacja małych gospodarstw” pod warunkiem skrócenia okresu akredytacji przez Ministerstwo Finansów. Rozmowy w tej sprawie trwają."