Uruchomienie naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw” jest planowane w I kwartale 2017 roku. Potwierdził to wiceminister Ryszard Zarudzki podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Planowane uruchomienie naborów – I kwartał 2017 r. Dlaczego tak późno? A akredytacja? To nowe działanie – tłumaczył wiceminister. - Naprawdę to była jedna z pierwszych rzeczy, którą próbowaliśmy uruchomić przez Ministerstwo Finansów, bo dla działań, które są kontynuacją nie ma potrzeby zewnętrznej akredytacji. Dla nowych działań, a to jest nowe, zatem musi być akredytacja zewnętrzna. Nic teraz na to nie poradzę. Nie wiem, jak można było wcześniej przyśpieszyć, żeby to nie było aż tak późno.

Przypomnijmy, że nabór na to działanie był zapowiadany jeszcze we wrześniu 2015 roku.

Więcej:  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” we wrześniu

O opóźnieniu pisaliśmy wielokrotnie:

Więcej: „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w tym roku nie będzie?

Wiceminister przypomniał zasady udzielania pomocy:

- Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację małych gospodarstw, inwestycje w kierunku produkcji żywnościowej, nieżywnościowej, przygotowanie do – to istotne – sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności. Wsparcie kierowane jest do małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro. Ma formę premii w wysokości 60 tys. zł. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie biznesplanu, który powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji. Wskazywanie dobrych przykładów w tym zakresie jest zadaniem doradztwa oraz izb rolniczych.

I chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich chciał zmiany kryteriów przyznawania pomocy, aby nie tylko rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogli o nią występować, to rozszerzenie liczby beneficjentów wydaje się wątpliwe.