Pytają rolnicy, pytamy i my: Czy jest jeszcze możliwe, że w tym roku będzie nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”?

Więcej: Czy nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” mógł być ogłoszony wcześniej?

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa jest wciąż taka sama: trwa akredytacja agencji, nabór zaplanowany jest na I kwartał 2017 r.:

<Uprzejmie informuję, że  dla ww. poddziałania opracowane i ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach  poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813).

Powyższy instrument pomocy, jako nowy w ramach PROW 2014-2020, wymaga akredytacji agencji płatniczej, która zajmuje się jego wdrożeniem. W związku z tym, termin wdrożenia uzależniony jest od zakończenia procesu akredytacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wobec powyższego w harmonogramie naboru wniosków opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono termin przeprowadzenia pierwszego naboru wniosków, na pomoc w zakresie „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, na I kwartał 2017 roku.  Nabory na to działanie zostaną ogłoszone w najszybszym możliwym terminie po uzyskaniu akredytacji przez agencję płatniczą.>

Gdyby nawet przyjąć, że nabór wniosków na to działanie mógłby być przeprowadzony w I i II kwartale tego roku, musiałby być ogłoszony najpóźniej 30 dni przed ostatnim dniem II kwartału – czyli jeszcze w maju.  

Podobał się artykuł? Podziel się!