Marek Sawicki, odchodząc z ministerstwa, powołując się na IERiGŻ-PIB, ogłosił, że od przystąpienia do UE nastąpił 40-procentowy wzrost produkcji rolniczej.

Jak zostało to wyliczone? Czy uwzględniono inflację? Czy to wzrost wartościowy czy ilościowy? – zapytaliśmy w IERiGŻ-PIB.

- Według Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa wartość produkcji sektora  rolnego w cenach bieżących w roku 2003 wynosiła 51267 mln zł a w roku  2014 odpowiednio 95111 mln zł. Bezpośrednie porównanie wskazuje więc  na wzrost o 86% w cenach bieżących – tłumaczy dr inż. Zbigniew Floriańczyk   adiunkt w IERiGŻ-PIB. Ponieważ skumulowany wskaźnik zmian cen produkcji rolniczej w latach 2004 - 2014 to 1,298 to wartość produkcji w roku 2014 w cenach roku  2003 wynosi 73263 mln zł. Wartość produkcji w cenach stałych  zwiększyła się więc o 42,9%. Można więc powiedzieć że w okresie 2003 – 2014 produkcja rolnictwa w Polsce powiększyła się o ponad 40%. 

Jak dodaje dr inż. Zbigniew Floriańczyk, źródło danych to Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database [1]  zakładka Economic accounts for agriculture uzupełnone o ostateczne  dane za rok 2014.

Jednak w przedstawionych materiałach nowego ministra Krzysztofa Jurgiela "Ocena polityki rolnej rządu PO-PSL w latach 2008-2015" czytamy: "Wartość produkcji sektora rolnego rosła w niewielkim tempie w okresie lat 2008-2015 (...) W Polsce nastąpił nieznaczny wzrost wartości dodanej brutto, przy stosunkowo niewielkim tempie wzrostu".

- Łączenie wyników ekonomicznych rolnictwa ze skutecznością administracji czy też polityki rolnej jest zawsze obarczone wątpliwościami związanymi z doborem okresu referencyjnego oraz czynnikiem losowym (zmienność warunków pogodowych) – ocenia dr Inż. Zbigniew Floriańczyk. - W poprzedniej wiadomości dane dotyczyły okresu 2003 – 2014 – czyli głównie akcesji do UE, przy czym wartości były podane w cenach bieżących i stałych (wolumen produkcji). W "Ocenie polityki ..." mamy analizowaną wartość produkcji za okres 2008 - 2015, w cenach stałych - gdyż należy sądzić iż chodzi o wolumen produkcji jako wskaźnik produktywności rolnictwa i pośrednio bezpieczeństwa żywnościowego. Według wspomnianych Rachunków produkcja rolnictwa w Polsce  w cenach stałych w 2008  to 63874 mln zł, a w 2014 roku 71237 mln zł.  Oznacza to zwiększenie wielkości produkcji o 11,5%. Tutaj należy zaznaczyć że rok 2014 był rekordowy pod tym względem. Dla porównania rolnictwo całej UE-28 to odpowiednio wielkość produkcji  342921 mln EUR i 355373 mln EUR - wzrost o 3,6%.  Analogicznie liczona zmiana wartości dodanej brutto w okresie 2008-2014 to wzrost w przypadku rolnictwa polskiego o 17,5%  a unijnego  o 2,7%.