Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas, udziela kredytów zgodnie z obowiązującymi zasadami ARiMR:   „Zasady udzielania Kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41/2015 Prezesa ARiMR z dnia 6 lipca 2015r.”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku wprowadziła duże zmiany w kredytach preferencyjnych i obecnie mamy 6 nowych linii, które zastąpiły dotychczas udzielane kredyty. Przepisy te zostały zmodyfikowane w lipcu br. i obecnie jeszcze więcej osób może skorzystać z kredytu MRcsk, czyli z pomocy polegającej na zastosowaniu dopłaty do kapitału (ARiMR spłaca za kredytobiorcę do 60 proc. kwoty kredytu).

Klient powinien dostarczyć do Banku BGŻ BNP Paribas, niezbędne dokumenty, które są zgodne z wymogami ARiMR i wewnętrznymi przepisami Banku.

Starający się o kredyt inwestycyjny (linie RR, Z, PR, K01, MRcsk) powinien złożyć w banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank BGŻ BNP Paribas (w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganych przez ARiMR).

Natomiast w przypadku kredytu obrotowego (Linia K02) - klient składa wniosek kredytowy, protokół komisji wojewódzkiej wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez bank (w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganych przez ARiMR).

Jeśli klient złoży poprawny właściwy komplet dokumentów i niewymagających żadnych uzupełnień, to okres rozpatrywania może wynieść  zaledwie dwa dni.

Bank BGŻ BNP Paribas, dysponuje limitami na udzielanie kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR z linii Z, RR, PR, K01, K02.

Największe zainteresowaniem cieszą się na kredyty z linii MRcsk, a najmniejszym z linii PR.

Zainteresowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatami ze środków ARiMR jest na porównywalnym poziomie, co w ubiegłych latach

Banki SGB 

Banki SGB przez cały czas posiadają możliwość udzielania wszystkich kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania, czyli zarówno  kredytów na realizację różnego rodzaju inwestycji w rolnictwie, jak  i kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, czy działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.