Rząd w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zaplanował zmniejszenie wydatków na KRUS o kwotę 500 mln zł.

Więcej: W budżecie na 2017 r. więcej na składki do organizacji, mniej na KRUS

Sejm projekt przyjął podczas ostatniego posiedzenia.

Dlaczego były potrzebne zmiany w budżecie na rolnictwo w 2017 r.?

Pytali o to posłowie podczas sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poseł Dorota Niedziela (PO) dopytywała, skąd się wzięła akurat kwota 500 000 tys. zł „zaoszczędzona” w KRUS:

- Czy pan minister dysponuje jakimś szczegółowym rozpisaniem tego punktu? Rozumiem, że 500 000 tys. zł to kwota zaplanowana w związku z oczekiwanym przejściem na emeryturę jakiejś konkretnej liczby osób. Czy wiadomo, ile osób nie skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę? Inaczej mówiąc, o ile mniej osób na te emeryturę przeszło? Być może na to pytanie mogłyby nam odpowiedzieć osoby reprezentujące KRUS. Jak wygląda ta struktura? O ile mniej osób przeszło na emeryturę, jakie były przewidywania pod tym względem? Głównie o to chodzi, żeby poznać strukturę.

Wiceminister Jacek Bogucki stwierdził, że „w przypadku Funduszu Emerytalno-Rentowego nie zostanie wykorzystana dotacja w pierwotnie zaplanowanej wysokości”:

- Znana była liczba osób pobierających świadczenia w latach poprzednich, planowano jej wzrost i na tej podstawie zaplanowano większe środki. Wynikało to choćby ze zmian wprowadzonych w systemie emerytalnym. Ponieważ zapotrzebowanie nie zwiększyło się, wystarczą środki w niższej kwocie niż to zakładaliśmy.

Wiceminister przyznał, że nie dysponuje szczegółowymi danymi na ten temat - i zapowiedział odpowiedź na piśmie.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) zgodził się, że analiza dotycząca KRUS „może być bardzo ciekawa, jeśli spojrzy się na problem pod kątem zmian w zatrudnieniu, jakie dokonują się w rolnictwie”.