„Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 620 tys. rolników 982,93 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych” - taka informacja widnieje dziś na stronie internetowej ARiMR.

W końcu marca wyglądała podobnie: "Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 585 tys. rolników 879,6 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych".

Tuż przed Bożym Narodzeniem w 2015 r. stan wypłaty był również mało zaawansowany. Informowano: „Natomiast dopłaty ONW w wysokości 240 mln zł otrzymało ok. 241 tys. rolników, a ponad 153 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 23 tys. rolników”.

Rok temu, do końca roku 2014, płatności rolnośrodowiskowych wypłacono na kwotę 708 mln zł, a ONW - 1,004 mld zł.

I już w końcu marca pytaliśmy w ARiMR, skąd opóźnienie w wypłacie tych należności. Informacja o stanie wypłat nie zmienia się od dłuższego czasu. Czy te płatności mogą być naliczane? Tu chyba system nie wymagał dużych zmian. Co stoi na przeszkodzie wypłacie tych płatności? - pytaliśmy.

Odpowiedzi jednak nie ma do dziś.

Czytelnicy tymczasem ślą kolejne pytania. "Prowadzę gospodarstwo rolne proekologiczne na Naturze 2000, łącznie z bratem i tatą mamy 100 ha, gdzie realizujemy pakiety rolnorodowiskowe z PROW. Głównym źródłem dochodu są płatności z PROW. Proszę w moim imieniu podjąć temat w kwestii tych płatności, ponieważ NIKT ich nie otrzymał. Myślę, iż wśród czytelników będzie to ważny temat, a ARiMR mogłaby się łaskawie w tej kwestii wypowiedzieć."

Jak tylko agencja „łaskawie się wypowie”, nie omieszkamy poinformować czytelników, co jest powodem opóźnienia w wypłacie tych należności.

Do dziś nie otrzymaliśmy też informacji o stanie dopłat na koniec lutego w kolejnych trzech latach – agencja przygotowuje się do przekazania tej informacji już drugi miesiąc.

Szkoda gadać?

ARiMR nie informuje, ile wniosków złożyli rolnicy ubiegający się o płatności ONW i rolnośrodowiskowe.

Jak wynika z oceny skutków regulacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowoklimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakładano, że beneficjentów działania program rolnośrodowiskowy będzie ok. 120 tys. (taka była liczba beneficjentów działania w 2013 r.)

Wcześniej podawano, że na "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" jest w nowym PROW 1 378 188 270 euro, a ze środkami krajowymi 2 165 998 652 euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!