Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich minister rolnictwa do końca listopada każdego roku określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny. Cel? Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych. Ograniczenie? Możliwości budżetu państwa.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem ministra rolnictwa, w 2016 r. wzrosną maksymalne sumy ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2015 r., a ma to być nastąpstwem zmian cen rynkowych upraw lub zwierząt, a w przypadku drzew i krzewów owocowych efektem wzrostu wartości nasadzeń.
"Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia" - podano w uzasadnieniu.

Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia, nie spowoduje ono żadnych skutków dla budżetu państwa.
W projektowanym budżecie państwa na 2016 rok zaplanowano na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich łącznie 200 mln 717 tys. zł. Minister rolnictwa wykorzysta je, zawierając umowy w sprawie dopłat z zakładami ubezpieczeń, które przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Umowy te zawierają limity dopłat do składek ubezpieczeń upraw i zwierząt.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ubezpieczeniach, dopłaty państwa mogą być stosowane w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeśli określone przez zakłady stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają:
- 3,5 proc. sumy ubezpieczenia przy ubezpieczaniu zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych;
- 5 proc. sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Jeśli stawki taryfowe w przypadku warzyw i krzewów owocowych przekroczą 6 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek w tym przypadku przysługują w wysokości 5 proc. sumy ubezpieczenia;
- 0,5 proc. sumy ubezpieczenia przy ubezpieczaniu zwierząt.

W 2015 r. z ubezpieczenia upraw korzysta 143 tys. rolników, 426 wykupiło ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Na dopłaty do składek budżet przeznacza w 2015 r. niemal tyle samo, ile zaplanowano na 2016 r. - czyli 200 mln zł, z czego w 2014 r. wykorzystano ok. 160 mln zł.