Obniżenie obciążeń dla przedsiębiorców dzisiejsi rządzący zapowiadali jeszcze w kampanii wyborczej. Obietnice zostały potwierdzone w ogłoszonej w listopadzie ub. r. Konstytucji dla biznesu, przygotowanej przez resort rozwoju wicepremiera  Morawieckiego. „Chcemy zrobić tak żeby ci, którzy mają najmniej dochodu nie płacili ZUS-u”, mówił przy tej okazji wicepremier, który podkreślał wtedy, że rząd chce, by składka była rosła w ślad za zwiększającym się dochodem.  Wicepremier przyznał wtedy również, że obecna składka sięgająca 1200 zł miesięcznie, z podatkiem PIT sięgającym 19 proc., wypycha drobne firmy do szarej strefy.

Na razie jednak obietnice zostaną w sferze obietnic i rząd nie tylko nie zmniejszył składek na ZUS, ale je podwyższył. Jak informuje dziś Gazeta Wyborcza, ponownie wzrosną obowiązkowe również dla małych przedsiębiorców składki na ZUS. Do tej pory prowadzący firmy, nawet jednoosobową działalność, płacili miesięcznie 1121 zł miesięcznie, niezależnie od dochodów, co było często krytykowane jako niesprawiedliwe. Wysokość tej opłaty nie zależy bowiem w żaden sposób od dochodów, czy ktoś zarabia 2 tys. zł miesięcznie, czy 12 tys., płaci tyle samo. W skład tej zryczałtowanej sumy wchodzą składki emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz składka zdrowotna i na Fundusz Pracy.

I od stycznia rosną właśnie składki emerytalna, rentowa i chorobowa. Dlaczego? Ponieważ wzrosła przeciętna pensja, a najnowsza, uchwalona w kontrowersyjnym trybie, ustawa budżetowa, przewiduje, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie o 208 zł do 4263 zł. Natomiast składki liczy się zaś od 60 proc. tej przeciętnej pensji. Póki co wiadomo więc, że składki wzrosną, zdaniem Gazety, o 42,71 zł miesięcznie, czyli 512,52 zł rocznie.

To jednak nie wszystko, pozostaje jeszcze obowiązkowa składka zdrowotna, która też wzrośnie.Jak bardzo – dowiemy się w styczniu, prognozy mówią o podwyżce o 11 zł.    

Rolnik płaci mniej

Kwartalne składki do KRUS.jpg
Kwartalne składki do KRUS.jpg

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2017 r. znany jest już od grudnia, gdy opublikowano w Monitorze Polskim odpowiednie obwieszczenie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Składki dla rolników na razie nie ulegają zmianie.