Od 13 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. ARR przyjmuje „Wniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na nieoprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015”.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

- zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

- zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- oświadczenie o niezaleganiu:

a) z płatnościami podatków,

b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

ARR przypomina, że oświadczenia stanowią integralną część wniosku.

Jak podaje FAMMU/FAPA, zastępca prezesa ARR Lucjan Zwolak poinformował, że ARR zakończyła już wysyłanie decyzji w sprawie opłat za przekroczenie indywidualnych limitów produkcji mleka. Dostawcy znają już więc wysokość kary i jeżeli nie wykorzystali limitu de minimis mogą ubiegać się o rozłożenie tej opłaty na trzy raty.

Płatne są one do końca września 2015 r., 2016 r. i 2017 r.

Jeżeli okaże się, że środków w ramach pomocy nie wystarczy, to ARR zakłada, że rolnik zaproponuje wyższą wpłatę pierwszej raty. Zgodnie z unijnymi przepisami pierwsza rata nie może być mniejsza niż 1/3 całości kary, druga w połączeniu z pierwszą - nie mniejsza niż 2/3 kwoty kary.

Limity przekroczyło 63,5 tys. producentów mleka (dostawców hurtowych), te osoby zostaną obciążone karami. Przekroczenia powyżej 50 tys. zł dotyczą tylko 2 tys. rolników, co stanowi ok. 3% tej grupy. Według szacunków ARR problem z częściowym brakiem kwoty w ramach de minimis może dotknąć kilku procent rolników. L. Zwolak dodał, że wówczas rozłożenie kary na raty będzie niemożliwe lub utrudnione.

W roku kwotowym 2014/2015 skupiono w Polsce 10,51 mld kg, czyli krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%. Łączna kara dla Polski wynosi 161,5 mln EUR kary, czyli ok. 660 mln PLN.

Był to ostatni rok limitowania produkcji mleka, od dnia 1 kwietnia 2015 r. system kwotowania produkcji mleka w UE już nie obowiązuje.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!