Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia 4-5 maja zajęła się informacją Komisji Europejskiej w sprawie możliwości przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 o sześć miesięcy, tj. do końca czerwca 2016 r.

W marcu znaczna liczba Państw Członkowskich poparła taką możliwość w Radzie, a Komisja zadeklarowała swoją gotowość przyjrzenia się tej prośbie, która musiała by być sformalizowana w formie wniosku legislacyjnego. Po wysłuchaniu opinii Komisji wydaje się, że takie rozwiązanie ma duże szanse na przyjęcie, co oznacza, że kraje członkowskie, a szczególnie najwięksi beneficjenci II filara WPR, a więc i Polska, będą miały dodatkowe miesiące na rozliczenie wydatków PROW z okresu 2007-2013 – poinformowało biuro europosła Czesława Siekierskiego, przewodniczącego komisji.

Tymczasem trwają prace nad Załącznikiem I do Rozporządzenia Nr 1305/2013, który ustanawia rozkład finansowy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie budżetowym ze względu na państwo członkowskie oraz rok, celem dostosowania alokacji finansowych do zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych. Przyjęcie tego aktu delegowanego jest ważne, gdyż umożliwi Komisji jak najszybsze przyjęcie reszty pakietu programów rozwoju obszarów wiejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!