Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do premier Beaty Szydło wystąpienie, w którym pisze o swoich wątpliwościach związanych z projektowaną ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Kwestionuje w nim podstawowy zamysł projektu, tj. zapewnienie warunków, aby ziemia rolnicza trafiała do użytkowania przez rolników:

„Skoro (…) na gruncie obowiązującej ustawy zasadniczej każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, to trudno, również z punktu widzenia zasady równości uzasadnić  zasadę, zgodnie z którą wyłącznie rolnicy indywidualni mają korzystać z konstytucyjnych praw i wolności w zakresie ograniczonego, ale mimo to względnie swobodnego uczestnictwa w obrocie prywatnymi nieruchomościami rolnymi”.

Jak zapowiada RPO, będzie bronił swojego stanowiska podczas prac nad ustawą, a jeśli zostanie ona przyjęta – zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego.

„Farmer” czeka na określenie stanowiska rzecznika wobec ograniczenia prawa własności, zawartego w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – jej wejście w życie przesunięto do 1 maja 2016 r., ma być uchylona, jeśli zostanie przyjęta proponowana właśnie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

W załączeniu całość wystąpienia RPO do premier Beaty Szydło w sprawie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP.

Podobał się artykuł? Podziel się!