Pomoc ma trafić do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

Kolejne nabory mają być kierowane także do rolników, domowników i małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W całym PROW przewidziano na to poddziałanie 693 mln euro.

Dotychczas z podobnego wsparcia – „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” skorzystało wielu przetwórców, głównie z branży mięsnej i mlecznej, warzyw i owoców.

Wysokość wsparcia w tym naborze ma wynosić 3 mln z dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, a 15 mln zł dla przedsiębiorstw będących związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Dla rolnika rozpoczynającego taką działalność przewidywane jest wsparcie w wysokości do 300 tys. zł.

- Ważny warunek przy ubieganiu się o tę pomoc, to posiadanie zarejestrowanej działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – mówi Andrzej Gross, prezes ARiMR i dodaje, że pomoc może finansować  m.in. zakup maszyn i urządzeń pozwalających skierować produkty do sprzedaży, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Wnioski będą podawane ocenie punktowej, potem ułożona zostanie lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!