Gospodarstwa rolne, które zajmują się agroturystyką, mogą łączyć swoje siły i razem promować swoje usługi. I to robią: działa Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne”, łącząca dziś ok. 1000 osób wynajmujących kwatery.

Prezes Wiesław Czerniec zapewnia, że federacja chroni usługobiorcę przed ryzykiem: polecane przez nią kwatery są sprawdzone, nadano im kategorie, oceniono i sklasyfikowano w zależności od standardu i spełniania dodatkowych kryteriów. Przygotowano katalogi i strony internetowe, pomagające zorientować się w ofercie.

Słowem – każdy może łatwo wybrać odpowiednią dla siebie propozycję. A czy wybiera?

Niestety nie wiadomo, jakie jest zainteresowanie tym sposobem spędzania wolnego czasu. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada pomoc w postaci propagowania agroturystyki podczas imprez i targów krajowych i zagranicznych.

Więcej: Rusza kolejna edycja projektu "Odpoczywaj na wsi"

A czy myśli się o jakimś wsparciu rządowym, zachęcającym do korzystania z tego typu turystyki? Jakieś „wczasy pod gruszą plus”, rządowe dofinansowanie tej formy odpoczynku? Często pojawiają się takie pomysły, czy rząd przygotowuje może jakąś propozycję?

- Fundusz socjalny uwarunkowany jest kodeksem pracy, tworzą go pracodawcy, nie jest refundowany z budżetu państwa. Nie będzie jakiegoś odrębnego działania skoncentrowanego na wsparciu turystyki „plus”, czy na wsparciu agroturystyki – mówi wiceminister Rafał Romanowski. – Turystyka wiejska została wpisana w priorytety nie tylko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do roku 2019, ale również w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Turystyka wiejska, czyli działalność pozarolnicza, jest wpisana również w ramach perspektywy budżetowej, która jest realizowana do roku 2020 i tutaj są poszczególne działania i w ramach harmonogramu odbywają się nabory. Natomiast wydaje mi się, a jestem wręcz o tym przekonany, że ten rząd, który podjął działania takie tzw. społeczne, działania prorodzinne, i to wsparcie budżetowe, które jest skierowane do rodzin, jest naprawdę takim motywatorem służącym ku temu, aby właśnie nasi turyści krajowi nie tylko i wyłącznie… albo przede wszystkim żeby odpoczywali w naszych krajowych ośrodkach turystycznych, ale również żeby mogli korzystać z tego potencjału, takiej swobody, świeżego powietrza, świętego spokoju – a właśnie ten święty spokój, świeże powietrze i tą swobodę i tą aktywną turystykę i ten aktywny wypoczynek właśnie można znaleźć również na obszarach wiejskich.