Czy sadownicy mogli, a nie chcieli się ubezpieczać? I co mówił, a o czym przekonywał wiceminister? – te kwestie już kilka razy analizowaliśmy.

Więcej: Komentarz do sprostowania Ministerstwa Rolnictwa

Mamy odpowiedź na skierowane do Ministerstwa Rolnictwa pytania: <jak rozumieć - jeśli nie jako przekonywanie o tym, że sadownicy mogli, a nie chcieli się ubezpieczać - wypowiedź Pana Wiceministra dotyczącą:

1. zapewnienia, iż "zakłady ubezpieczeń mogły zawierać umowy ubezpieczenia od stycznia 2017 r. na podstawie obowiązujących wtedy przepisów"

2. stwierdzenia, iż  w Polsce powierzchnia upraw sadowniczych jest kilkanaście razy większa od powierzchni ubezpieczanej przez sadowników.

Z kontekstu wypowiedzi wynika taka interpretacja, jak przedstawiona przeze mnie w leadzie kwestionowanym przez Państwa.

Jeśli natomiast trzeba te wypowiedzi interpretować inaczej niż to zrobiłam, uprzejmie proszę o informację - jak?>

Ministerstwo przytacza dane na temat ubezpieczanej powierzchni, aby pokazać, że wie, jaki jest poziom ubezpieczenia - ale nie analizuje przy tym przyczyn niezawierania umów – wynika z nadesłanej odpowiedzi.

Oto cała jej treść:

„W odpowiedzi na pytania do wysłanego sprostowania w sprawie wypowiedzi sekretarza stanu Jacka Boguckiego – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (tj. z dnia 16 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2047) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnich dniach grudnia 2016 r. zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat do składek należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia z nimi przez Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zawarta w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych informacja dotycząca powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych objętych ubezpieczeniem miała na celu wyłącznie przekazanie danych o poziomie ubezpieczenia tych upraw i poinformowania, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrażając program pomocy dla sadowników w formie zwiększonych dopłat do składek ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych ma wiedzę o ilości zawieranych w przeszłości umów ubezpieczenia tych upraw i nie stanowiło analizy przyczyn ich niezawierania.