Jak wyjaśnił na wtorkowym posiedzeniu komisji wiceminister energii Andrzej Piotrowski, nowe przepisy muszą wejść w życie do 1 stycznia 2018 r., dlatego prosił o nie wnoszenie poprawek.

Poprawki do ustawy przedstawiło Biuro Legislacyjne Senatu, miały one w znacznej mierze charakter techniczny. Ministerstwo Energii odnosząc się do tych propozycji przyznało, że część z nich jest zasadna, ale prosi o ich nie wprowadzanie. Po analizie wspomnianych propozycji resort stwierdził, że nie uwzględnienie ich nie spowoduje niewłaściwego rozumienia przepisów - podkreślił wiceminister.

Celem ustawy o biokomponentach było utrzymanie dotychczasowych ilości surowców dostarczanych przez rolnictwo - wyjaśnił Piotrowski. Chodzi też o większe uszczelnienie rynku, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody budżetowe - dodał.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja podnosi z poziomu rozporządzenia RM na poziom ustawy ustalanie NCW, czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu. W 2017 r. NCW wynosi 7,10 proc., w 2018 - 7,50 proc., w 2019 r. - 8,00 proc., a w 2020 - 8,50 proc.

"Kluczowe rozwiązanie, które jest w ustawie to współczynnik redukcji, który umożliwia podmiotom realizujący NCW skorzystanie z obniżonego celu, jeżeli przynajmniej 70 proc. biokomponentów jest uzyskane i wytworzone na terenie kraju" - podkreślił Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa. "W pełni akceptujemy te rozwiązania, które są w ustawie i uważamy za bezpieczne dla zapewnienia stabilizacji produkcji rolnej" - dodał.

Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do wymagań unijnej dyrektywy 2015/1513. Sejm wprowadził do rządowego projektu ustawy szereg poprawek, m.in. dotyczących sprawozdawczości.

Do najważniejszych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2015/1513 należą ograniczenie możliwości stosowania do wytwarzania biokomponentów roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych, zwiększenie wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych, podniesienie do 60 proc. wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji wytwarzających biokomponenty.