Ustawę poparło 84 senatorów, za poprawką opowiedziało się 83.

Senat wprowadził poprawkę do ustawy zmniejszającą kary dla dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzików do 0,25-1,3 średniego miesięcznego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje kary w wysokości 1-3-krotnego wynagrodzenia.

Wcześniej na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa wiceminister środowiska Andrzej Konieczny tłumaczył, że nakładanie kar na koła łowieckie za niewykonanie odstrzałów, od których nie może się odwołać, może doprowadzić do upadku wielu kół. Podkreślił, że koła w zwalczaniu ASF nie są traktowane po partnersku. Jak mówił, koła mogą nie móc wywiązać się z nakazu np. z powodu braku dzików, które mogą się przemieścić na inny teren czy też z powodu zbyt krótkiego czasu na odstrzał.

Podczas głosowania w Sejmie podobną poprawkę zgłosił Jarosław Sachajko (Kukiz'15) - z tym, że nie obniżała ona kar dla myśliwych, a je zwiększała. Ta propozycja także nie uzyskała poparcia posłów.

Poprawki do ustawy zgłosiło także Biuro Legislacyjne Senatu, większość z nich miała charakter redakcyjno-legislacyjny. Była też propozycja wykreślenia przepisów dotyczących zmiany stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców. Sejm uchwalił przepis, który zamienia zatrudnienie z umowy o pracę na mianowanie przez wojewódzkiego lekarza weterynarii. Legislator tłumaczył, że przepis ten wybiega poza materię nowelizowanych ustaw.

Obecny na posiedzeniu komisji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że rząd podtrzymuje ten przepis, gdyż część z weterynarzy źle wykonywało swoją pracę. Poinformował, że prokuratura w Białymstoku chce postawić zarzuty 13 lekarzom weterynarii, którzy "badali świnie zza okna samochodu".

Poprawki głosowane na komisji - z wyjątkiem jednej dotyczącej obniżenia kar dla myśliwych, którą zgłosił senator Przemysław Błaszczyk (PiS) - nie uzyskały poparcia senatorów.

Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie tej choroby. Przewidują tez sankcje karne za niewykonanie nakazów powiatowych lekarzy weterynarii.