Jaki kurs euro przyjęto do dopłat, skoro wyliczono je na 453,70 zł za ha? – pytają rolnicy, zawiedzeni wysokością zapowiadanej na ten rok stawki.

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. (projekt w załączeniu)

Otóż znaczące są tu wyliczenia dotyczące kilku kwot:
- maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za 2015 rok wynosi 1 544 022 tys. euro
- kwota ta została pomniejszona o 32 835 572,90 euro (do 1 511 186 427,10 euro, czyli 6 414 684 145,75 zł) w celu zapewnienia finansowania płatności dla młodego rolnika
- do przeliczenia tej kwoty przyjęto kurs wymiany z 30 września 4,2448 zł za euro
- powierzchnia obszaru zatwierdzonego do przyznania tej płatności to 14 138 352,23 ha, zatem stawka za 2015 r. wyniesie 453,70 zł.

Dodajmy tylko, że 453,70 zł to 106,8837 euro za ha.