Posłowie Kukiz’15 zapowiadają inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do tego, aby nie przepadał okres ubezpieczenia przy zmianie ubezpieczyciela z ZUS na KRUS i odwrotnie. Poseł Jarosław Sachajko mówi, że to „dziwna i niezdrowa sytuacja, iż okresy ubezpieczenia w KRUS i ZUS nie sumują się”.

Więcej: Okresy ubezpieczenia w KRUS i ZUS będą się sumować?

Opinii tej zdaje się nie podzielać Marcin Zieleniecki, wiceminister pracy, który odpowiadając na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka przyznał wprawdzie, że okresy ubezpieczeń nie sumują się, ale też nie zapowiedział żadnych kroków, aby sytuację zmienić.

Poseł Eugeniusz Kłopotek z PSL w listopadzie tego roku, a więc kilka miesięcy po utracie przez jego ugrupowanie władzy, pytał w interpelacji: „Od wielu lat otrzymuję prośby od obywateli postulujących zmianę przepisów, które umożliwiłyby łączenie okresów składkowych w FUS i KRUS, a w ślad za tym dałyby niektórym osobom szansę na spełnienie jednego z warunków, od którego zależy prawo do emerytury, a ponadto skutkowałyby otrzymaniem wyższej emerytury. Ten problem dotyczy przede wszystkim tzw. dwuzawodowców.

Dawniej przepisy w tym zakresie były bardzo korzystne, ale z upływem czasu ustawodawca dokonywał coraz większych ograniczeń.

Podejmowane wcześniej próby przywrócenia tamtych korzystnych rozwiązań, również przeze mnie, póki co, nie uzyskały akceptacji poprzednich rządów i parlamentu. Głównymi argumentami przeciw były zadłużenie ZUS i sytuacja budżetu państwa.

Czy resort RP i PS byłby skłonny rozważyć ten problem i wyjść naprzeciw prośbom wielu obywateli, zwłaszcza dot. możliwości łączenia okresów składkowych, co dałoby szansę tym osobom na uzyskanie prawa do emerytury?”

Odpowiadając, wiceminister pracy stwierdził, że „system prawa ubezpieczeń społecznych uwzględnia sytuację rolników, tzw. dwuzawodowców, którzy poza pracą rolniczą wykonywali także zatrudnienie lub inną działalność objętą powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.”