Prezydium zaapelowało o przyjęcie stawek rekompensat, które w rzeczywisty sposób pozwolą rolnikom na zbilansowanie utraconych dochodów, a także o przyjęcie rozwiązań systemowych i podjęcia kompleksowych działań, a w tym m.in.:

- szybkiego przyjęcia zmian ustawowych w ustawach o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które zawierać będą mechanizmy pomocy dla poszkodowanych rolników w postaci m.in.: umorzenia w podatku rolnym, składkach KRUS czy w czynszach dzierżawnych

- powrotu do "pakietowego" systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich obejmującego ubezpieczenia od kilku ryzyk w pakiecie, z którego rząd zrezygnował w 2009 roku

- zwiększenie w budżecie państwa środków na ubezpieczenia rolnicze

- realizacji obiecywanego od lat programu małej retencji

- zniesienia kar za przekroczenie kwot mlecznych dla poszkodowanych rolników

- uruchomienie skupu bydła na rezerwy państwowe.

Prezydium przekazało list z propozycją rozwiązań dotyczących kryzysu suszy do MRiRW oraz do prezydenta.

Podobał się artykuł? Podziel się!