Nagrodzeni wzięli udział w gali finałowej, zorganizowanej w Pałacu Belweder.

Odebrali wyrazy uznania od przedstawicieli najwyższych władz.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki podkreślił w swoim wystąpieniu, że już samo odważenie się na wystąpienie w konkursie - przystąpienie do niego czy bycie zgłoszonym - to sukces, bo oznacza poddanie się wymagającej ocenie. Tym większe uznanie trzeba wyrazić tym, którzy otrzymują nagrody.

- Szukanie nowych form działalności, zarabiania, jest tym na wsi, co np. jest drugim kołem w rowerze czy drugą nogą: utrzymaniem równowagi – mówił wiceminister. – Coraz bardziej następuje powiększanie gospodarstw, komasacja, zwiększanie skali produkcji w rolnictwie, żeby nadążyć za tym, co dzieje się na świecie. A mieszkańców na wsi, chciałoby się, żeby było nie mniej. Muszą więc szukać nowych źródeł dochodu, nowych możliwości. Tego typu konkursy pokazują pozytywne przykłady. Chciałbym pogratulować i podziękować tym, którzy takie nowe przykłady dają.

Minister podkreślał potrzebę propagowania na wsi przykładów pozytywnych:

- Dadzą one rzeczywisty obraz polskiej wsi. Że to nie jest tak, że czekamy tylko na środki z Unii Europejskiej, ale próbujemy tę polską wieś zmieniać polskimi rękoma, oczywiście korzystając także ze środków unijnych, przecież po to są, po to te składki do Unii płacimy i po to ponieśliśmy koszty wchodzenia do Unii, czy ponosimy koszty bycia w Unii.

Prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, mówiła, że sam konkurs jest już pierwszym laureatem:

- Dlatego że ten konkurs, jego pomysł, to jest bardzo dobre zdefiniowanie problemów istniejących na początku, przy wejściu do Unii: dywersyfikacja źródeł dochodów na polskiej wsi, mała i średnia przedsiębiorczość, modernizacja gospodarstw, aktywizacja wspólnot lokalnych, przedsiębiorczość kobiet. Przez 17 lat edukacja, wzorce. Przez 17 lat konkurs budował taką postawę i aktywność na obszarach wiejskich, która była dokładnie potrzebna zarówno przed, jak i po akcesji – bo chodziło też o umiejętność pozyskiwania środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.