„Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. zakłada, że sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mogła odbywać się w miejscu, w którym produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiskiem będzie każde miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. Sprzedaż przez Internet nie stanowi sprzedaży w miejscu wytworzenia produktów ani na targowisku” – tak informuje Ministerstwo Finansów.

Trudno wyjaśnić, dlaczego sprzedaż bezpośrednia prowadzona przez rolnika przez Internet jest wyłączona z możliwości sprzedaży, wprowadzonej znowelizowaną przez Sejm 9 kwietnia 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przecież rolnik sprzedaje wtedy z własnego gospodarstwa. Dlatego poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o wyjaśnienie: Czy rolnik może sprzedawać przez Internet swoje produkty i czy będzie mógł robić to po 1 stycznia 2016 r.? Jak będzie opodatkowana taka sprzedaż od stycznia 2016 r. i jak jest opodatkowana obecnie?

Odpowiadając na te pytania MRiRW poinformowało przede wszystkim o tym, że znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek uiszczenia przez rolnika podatku dochodowego – z możliwością zastosowania podatku ryczałtowego: zgodnie z uchwaloną w dniu 9 kwietnia 2015 r. przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., sprzedaż przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chodu (poza produktami uzyskiwanymi z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym) będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% lub 32%, po przekroczeniu kwoty tzw. "dochodu wolnego od podatku" w wysokości 3 091 zł w roku podatkowym.

                Rolnicy będą jednak mieli prawo wyboru dla tych przychodów uproszczonej, zryczałtowanej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000 euro. Limit ten nie będzie obowiązywał w roku, w którym nastąpi rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych został ustalony w ustawie w wysokości 2% uzyskanych przychodów.