„Niestety nie jesteśmy w stanie przekazać Pani informacji o trwających postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom niektórych państw członkowskich, które dotyczą nabywania gruntów rolnych. Co do podstawy prawnej, na której Komisja podważa obowiązujące w tych krajach przepisy regulujące nabywanie gruntów rolnych, znajdzie Pani na naszej stronie internetowej orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące nabywania nieruchomości” – odpowiedź tej treści po blisko dwóch miesiącach od skierowania pytań w tej sprawie przesłało Centrum Kontaktowe Europe Direct.

Czy jest zatem sens w prowadzeniu prac nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, skoro podobne rozwiązania jak proponowane w druku 3109, popieranym przez rząd i wyraźnie faworyzowanym przez posłów, Komisja Europejska kwestionuje już teraz wobec innych krajów?

- Zgodnie z artykułem 345 Traktatu akcesyjnego, państwa członkowskie mają prawo do kształtowania zasad prawa własności – mówi europoseł Janusz Wojciechowski. – Nie ma tu jakichś ogólnounijnych reguł.

Jak mówi europoseł, możliwe, że ktoś zaskarży jakieś rozwiązania, ale to nie znaczy, że nie można ich przygotować i wprowadzić. Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, najlepiej swoje zadania może spełnić jednak ustawa o ustroju rolnym w brzmieniu przygotowanym w 2013 r. przez PiS (druk 1659). Zawiera ona m.in. zapis, że kupujący ziemię musi ją uprawiać osobiście przez 10 lat. Określa też, że rolnikiem jest ten, kto co najmniej jedną czwartą swoich dochodów czerpie z rolnictwa. Te uregulowania mogą powstrzymać spekulacyjne wykupowanie polskiej ziemi - uważa europoseł.

Ale do tego projektu jest negatywna opinia rządu, a sejmowa podkomisja pracuje intensywnie nad innym projektem, zawartym w druku 3109.

Niedawno minister Marek Sawicki stwierdził, że osoby mówiące, że wprowadzą zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom powinny mówić jednocześnie, że wyjdziemy z Unii Europejskiej. Tego nie wprowadzimy. – Natomiast na wzór niemiecki, na wzór francuski, tą ustawą, która jest w tej chwili projektem poselskim, o ustroju rolnym, można wprowadzić preferencje w zakupie ziemi dla sąsiadów, dla zamieszkujących na danym terenie, dla mających uprawnienia, dla powiększających gospodarstwo w ramach ustawy o ustroju rolnym. Te wszystkie elementy w tej ustawie są.