Ministerstwo Rolnictwa skierowało do konsultacji drugie rozporządzenie, mające uregulować kwestie sprzedaży żywności przez rolników.

Oba rozporządzenia to wynik planowanego przyjęcia ustawy wprowadzającej od stycznia 2017 roku możliwość sprzedaży detalicznej żywności przez rolników.

Więcej: Na jakich zasadach oprze się sprzedaż żywności przez rolnika? 

Pierwsze dotyczyło maksymalnych ilości sprzedawanych detalicznie przez rolnika.

Więcej: Rolnik uzyska ze sprzedaży żywności nieopodatkowany przychód do 20 tys. zł

Teraz mamy projekt w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

To efekt włączenia planowanej sprzedaży detalicznej prowadzonej przez rolników pod nadzór Inspekcji Weterynaryjnej. Zaproponowano uchylenie poprzedniego rozporządzenia, regulujące te kwestie. Nowe rozporządzenie uwzględnia w monitoringu prowadzonym przez IW także substancje znajdujące się w produktach sprzedawanych przez rolników w ramach handlu detalicznego.

W załącznikach określono:

  • wykaz substancji niedozwolonych objętych monitorowaniem,
  • zakres badań, gatunki zwierząt, minimalne liczby pobieranych próbek produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym oraz minimalne liczby zwierząt od których pobiera się próbki
  • rodzaje i wielkości próbek pobieranych do badań.

Dla przykładu, projekt przewiduje, że badaniami obejmuje się miód pszczeli, pobierając co najmniej 10 próbek na 300 ton rocznej krajowej produkcji przy pierwszych 3000 ton produkcji oraz dodatkowo jedną próbkę na każde 300 ton wyprodukowane ponad 3000 ton.