Ministerstwo rolnictwa przygotowało dwa rozporządzenia, zmieniające stawki dopłat za 2015 r.: spadły stawki dopłat do roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, lnu, a wzrosły płatności do buraków cukrowych i owoców miękkich.

Ilu rolników otrzymało dopłaty do roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, lnu, buraków cukrowych i owoców miękkich. Jak będzie wyglądał obowiązek zwrotu dla rolników, którzy otrzymali wyższe płatności? Czy ci, którzy otrzymają teraz wyższe płatności, mogą spodziewać się szybkich wypłat wyrównawczych? – zapytaliśmy w związku z tym w ARiMR.

I jak się okazuje, nie ma problemu, bo płatności nie były wypłacone.

„W ramach wymienionych w pytaniu schematów pomocowych nie były wydawane decyzje administracyjne i realizowane płatności – wyjaśnia agencja. - Wszystkie płatności dla rolników, którzy ubiegają się o wskazane w pytaniu płatności, będą ustalane wg zmienionych stawek płatności, określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 (Dz. U. poz. 102) oraz  rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25.01.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.”

Wcześniej informowano o spadku płatności dodatkowej - ilu rolników będzie musiało zwrócić wyższe płatności otrzymane z tego tytułu i kiedy się to stanie? – pytaliśmy. 

Już wypłacone płatności teraz obniżane też nie wiążą się z koniecznością zwrotu przez rolników – różnica jest zbyt mała, aby wynikała z niej konieczność zwrotu.

ARiMR wyjaśnia:

„Agencja od 1 grudnia 2015 r. rozpoczęła realizację płatności bezpośrednich (płatności końcowe), dla rolników ubiegających się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła i płatności do kóz.