Rolnicy skarżą się, że nie otrzymują w tym roku należnych płatności rolnośrodowiskowych i dla obszarów ONW. W ubiegłym roku o tej porze już były - teraz nie. Kiedy będą?

Zapytaliśmy w ARiMR, ile tych płatności będzie do końca roku i jak ma się to tempo wypłat do ubiegłorocznego? Czy przy tych płatnościach są też ograniczenia wynikające z nieprzygotowania systemu informatycznego?

Departament Płatności Bezpośrednich wyjaśnił, że realizacja płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych dla wniosków złożonych w roku 2015 rozpoczęła się z dniem 16 października 2015 r. – słowem, tak jak powinna.

Niestety dalej jest już niekoniecznie tak, jak można się było spodziewać – a w każdym razie inaczej, niż to bywało zwykle:

„Wg stanu na dzień 15 grudnia 2015 r. płatności ONW zostały zrealizowane na kwotę 240 mln zł. Zakłada się, że do 31 grudnia 2015 r. płatności ONW zostaną zrealizowane na kwotę około 425 mln zł. Dla porównania w roku 2014 płatności ONW do 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 1,004 mld zł.

Wg stanu na dzień 15 grudnia 2015 r. płatności rolnośrodowiskowe zostały zrealizowane na kwotę ponad 151 mln zł. Do 31 grudnia 2015 r. planowana jest jeszcze do wypłaty kwota w wysokości 7,7 mln zł. "Dla porównania do 31 grudnia 2014 płatności rolnośrodowiskowe zostały wypłacone w wysokości 708 mln zł.”

A dlaczego tak powolutku są wypłacane te należności?

„Tempo realizacji płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych jest wolniejsze niż w roku poprzednim – przyznaje agencja. - Wynika to głównie z faktu, iż w roku 2015 wydłużony został o miesiąc termin składania wniosków o przyznanie płatności, co w znacznym stopniu ma wpływ na tempo przeprowadzania kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu. Ponadto do dnia 31 grudnia 2015 r. koniecznym jest rozliczenie budżetu PROW 2007-2013 w związku z tym w grudniu wypłacane są kwoty do wysokości limitów określonych w PROW 2007-2013 w celu rozliczenia budżetu.”

Agencja nie wiąże tych opóźnień z przygotowaniem systemu informatycznego, który obecnie nie pozwala wypłacać płatności bezpośrednich wszystkim rolnikom: