Od 16 października mają być w tym roku płacone 70-procentowe zaliczki dopłat. Wysokość stawek poznamy jak zwykle w pierwszych dniach października, po podaniu kursu euro, stosowanego w tym roku do przeliczeń (przypomnijmy: może to być kurs średni z całego września lub z ostatniego dnia tego miesiąca). Minister rolnictwa określi je w rozporządzeniu.

ARiMR przygotowywała co roku szacunkowe wyliczenie stawek w euro, opierając się na zgłoszonych do dopłat powierzchniach i liczbie zwierząt.

Więcej: Jakie stawki dopłat bezpośrednich za 2016 rok?

Jakie są szacunkowe stawki dopłat (w euro) w tym roku? – zapytaliśmy w ARiMR, ale agencja odesłała do MRiRW. Jak się okazuje w ministerstwie, nie ma w tym roku szacunków stawek dopłat, takich, jakie podawano w latach poprzednich. „Informacje dotyczące stawek dopłat będą udzielane na początku październiku br.” – odpowiedziała Małgorzata Książyk, dyrektor  Biura Prasowego w Ministerstwie Rolnictwa.

Dlaczego nie ma w tym roku stawek szacunkowych? Czyżby nie udało się jeszcze podliczyć złożonych wniosków? „Komentarza w tej sprawie nie będzie” – odpisała Małgorzata Książyk.

Wciąż nie wiadomo też, ile pieniędzy jest na zaliczki dopłat.

Więcej: Czy są pieniądze na zaliczki dopłat? 

Pozostaje więc tylko przypomnieć, jak było w ubiegłym roku.

Poniżej ubiegłoroczne stawki w zł i szacunkowe w euro:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 462,05 zł/ha; ok. 107 EUR/ha

płatność za zazielenienie – 310,10 zł/ha; ok. 71 EUR/ha

płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – 172,79 zł/ha; ok. 40 EUR/ha

płatność dla młodych rolników – 231,97 zł/ha; ok. 53 EUR/ha

płatności związane z produkcją, w tym:

 płatność do bydła – 256,20 zł/szt., ok. 60 EUR/szt.

 płatność do krów – 322,62 zł/szt., ok. 75 EUR/szt.

 płatność do owiec – 111,95 zł/szt., ok. 26 EUR/szt.

 płatność do kóz – 68,25 zł/szt., ok. 16 EUR/szt.

 płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych – 430,49 zł/ha, ok. 99 EUR/ha

 płatność do powierzchni uprawy chmielu – 2 317,00 zł/ha, ok. 539 EUR/ha