Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym zawiera nowy wykaz takich obszarów.

Zgodnie z unijnymi przepisami, państwo członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych - w Polsce zostały one wyznaczone na obszarach Natura 2000. Rolnik nie może ich zaorywać ani przekształcać.

Projektowane rozporządzenie zawiera zmieniony wykaz TUZ, odpowiednich ze względu na ustanowione po 31 października 2015 r. kolejne plany zadań ochronnych i plany ochrony. Ze względu na – jak podano w uzasadnieniu – „ograniczenia techniczne wynikające z konieczności rozbudowy i aktualizacji zarządzanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu LPIS o dane na temat zaktualizowanej warstwy wyznaczonych trwałych użytków zielonych, jak również z uwagi na konieczność rozpoczęcia procesu generowania wstępnie wypełnionych wniosków o płatność na 2018 r.” – uwzględniono plany ustanowione do 15 czerwca 2017 r.

Całość, wraz z wykazem działek, w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!