Dopłata z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych w wysokości wyższej niż 10% sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich  w przypadku umów ubezpieczenia zawierających pakiet ryzyk, a tym samym zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – to możliwość stwarzana przez poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który ma na celu zwiększenie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych poprzez zobowiązanie zakładów ubezpieczeń do sprzedaży ubezpieczeń pakietowych.

O jego przygotowaniu przez posłów poinformowało MRiRW.

Przypomniało też, że poprzednia nowelizacja tej ustawy weszła w życie 10 lipca i na jej podstawie „podwyższono z 50 %  do 65 % wysokość dopłat z budżetu państwa do składek  z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich”.

Przypomnijmy zatem również, że stwarzając możliwość podwyższenia dopłat (a nie podwyższając!) podczas tej nowelizacji nie podano dolnej granicy tych dopłat.

A czy stworzenie możliwości podwyższenia to już podwyższenie? Droga do tego jeszcze daleka, a czy będzie przebyta skutecznie, zobaczymy wkrótce. Zgodnie z ustawą „Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny, mając na względzie powierzchnię upraw i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady ubezpieczeń w następnym roku, a także założenia do ustawy budżetowej”.

Również do 30 listopada, minister rolnictwa corocznie określa, „w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.”

Zatem nie jest prawdą to, co ministerstwo podaje w swoim komunikacie, jakoby „podwyższono z 50%  do 65% wysokość dopłat z budżetu państwa do składek  z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.”

Stworzono możliwość takiego podwyższenia – i jednocześnie obniżania.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. stanowi:

„W 2015 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,

truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 50% składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 50% składki do 1 sztuki.”

Ministerstwo tego nie wie, czy znów drażni miastowych?

Podobał się artykuł? Podziel się!