Dziś polscy rolnicy wykupują głównie polisy chroniące budynki w gospodarstwach i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bo są to ubezpieczenia obowiązkowe. Na ubezpieczenie maszyn i sprzętu decyduje się około 40 proc. gospodarzy, zaś uprawy ubezpiecza średnio co dziesiąty rolnik. Polisę chroniącą inwentarz żywy posiada tylko 5-8 proc. rolników. Ten stan rzeczy ma się zmienić na lepsze, za sprawą marki Agro Ubezpieczenia – przekonywali na konferencji prasowej w Babicach Starych pod Warszawą przedstawiciele resortów i spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za opracowanie, promowanie i dystrybucję polis wśród polskich rolników.

Jakimi atutami dysponuje państwo, by przekonać rolników do oferowanych polis? Przede wszystkim, Agro Ubezpieczenia mają być najdostępniejszą formą rolniczych ubezpieczeń, dzięki największej w kraju sieci dystrybucji, jaką dysponuje Poczta Polska. Dziś to 7,3 tys. placówek pocztowych w kraju, z których 4,7 tys. zapewnia produkty bankowe i ubezpieczeniowe. Do tego olbrzymia sieć promocji i marketingu, za pośrednictwem 23 tys. listonoszy. Kolejnymi kanałami promocji i dystrybucji polis ma być 280 placówek terenowych KRUS oraz 500 agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych. Zarówno Poczta Polska, jak KRUS, to instytucje wszystkim znane i cieszące się dużym zaufaniem w społeczeństwie i środowisku rolników. Jak zauważył Zbigniew Pusz, prezes Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, na miejsce prezentacji nowej marki nieprzypadkowo wybrano małą pocztę w niewielkich Babicach Starych. Chodziło o ty, by udowodnić, że nawet w tak niewielkich miejscowościach, Agro Ubezpieczenia są już dostępne dla rolników. Dziś oferowane są w ponad 1500 placówek, ale ta sieć wciąż się rośnie.

- Misją Poczty Polskiej jest służba Polsce i Polakom. Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków - podkreślił obecny na konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
- Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie. Nasza działalność cieszy się bardzo wysokim zaufaniem klientów, to dla nas ważne, że możemy służyć Polakom także tam, gdzie swoich placówek nie mają największe instytucje finansowe - dodał prezes Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski.