Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wiceminister  rolnictwa Jacek Bogucki powiedział, że projekt ustawy to odpowiedź na problemy pojawiające się od lat. Ma na celu usprawnienie systemu przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

- Chodzi o stworzenie sytemu, w którym więcej rolników korzystałoby z systemu ubezpieczeń, a jednocześnie dopłaty z budżetu państwa do tych ubezpieczeń byłyby w wysokości takiej, na jaką pozwala prawo unijne, a więc 65 proc. sfinansowania składki, a jednocześnie dostosowane do możliwości budżetu, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż te dopłaty pociągają już w tej chwili dosyć znaczące wydatki z budżetu państwa, a po zmianach te dopłaty miałyby wzrosnąć wielokrotnie - mówił wiceminister.

Dopłaty te miałyby być stosowane, jeśli zawarta byłaby pakietowa umowa od wszystkich określonych w projekcie rodzajów ryzyka, a suma takiego pakietu nie przekraczałaby 9 proc. takiego ubezpieczenia, a w przypadku najsłabszych gleb klasy V i VI stawki mogłyby być podniesione do 12 i 15 proc. Można będzie też zawrzeć umowę na część pakietu – łączna suma stawek też nie może wówczas przekraczać tych powyższych stawek. Rolnicy otrzymają wyższe wsparcie i więcej gospodarstw skorzysta z pakietu, co lepiej zabezpieczy produkcję rolną – zapowiadał wiceminister. Szkodowość w rolnictwie potrafi być wysoka, więc dopłaty pomogą też zakładom ubezpieczeniowym – przewidywał. Jak stwierdził, ustawa już w przyszłym roku zwiększy udział budżetu państwa w systemie ubezpieczeń do 925 mln zł, a więc czterokrotnie.  Zgoda rządu na to zwiększenie wsparcia pokazuje wolę wspierania rolników przez rząd – podkreślił Jacek Bogucki.

Więcej: Od 2017 roku zmiana w ubezpieczeniach

               Za rok pakietowe ubezpieczenie stanie się powszechne

Pytany o przewidywane zainteresowanie rolników zawieraniem takich umów wiceminister Bogucki stwierdził, że zachętą dla rolników będzie obniżenie o jedną trzecią składek i – niestety - pojawiające się straty spowodowane pogodą.