Dziś odbędzie się debata, a we wtorek głosowanie nad „reformami zaprojektowanymi z myślą o uproszczeniu polityki rolnej UE, umocnieniu siły przetargowej rolników wobec supermarketów oraz lepszym ich przygotowaniu na zagrożenia”, jak to określa wydany komunikat.

Jak podano: „Reforma wspólnej polityki rolnej, która ma wejść w życie w 2018 roku, powinna wzmocnić silę przetargową rolników, poprzez umożliwienie wszystkim uznanym organizacjom rolniczym planowania produkcji oraz negocjowania kontraktów dostaw, w imieniu swoich członków, w ramach przepisów UE o konkurencji.

Rolnicy powinni również otrzymać skuteczniejsze narzędzia ochrony przed niestabilnością rynków oraz ryzykiem, takim jak, złe warunki klimatyczne, szkodniki lub choroby bydła, ponad to Komisja Europejska będzie mogła szybciej reagować na kryzys przy pomocy nadzwyczajnych środków wsparcia dla rolników.

Państwa członkowskie otrzymają większą elastyczność, w definiowaniu „rolnika czynnego zawodowo”, tj. osoby uprawnionej do otrzymywania unijnych dotacji rolnych. Będą również w stanie znacząco podnieść dodatki dla młodych rolników, w celu zachęcenia ich do pozostania w sektorze.”

Projekt przepisów, uaktualniających przepisy dotyczące polityki rolnej UE z 2013 roku, został wstępnie uzgodniony przez parlamentarnych negocjatorów i unijnych ministrów 12 października. Nowe przepisy dotyczące wspólnej polityki rolnej, jeśli zostaną przyjęte przez Parlament i Radę, mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Już wcześniej komentowano, że danie rolnikom większych uprawnień dotyczących wpływania na ceny jest związane z brexitem i przewidywanym spadkiem wielkości budżetu na rolnictwo po 2020 roku.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!