Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 ma zlikwidować problem związany z ważnością certyfikatów w momencie wystąpienia o należną płatność.

Jak podano w uzasadnieniu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w trakcie 6 postępowań odwoławczych wskazał, że ważność certyfikatu trzeba odnieść do okresu, za jaki składana jest pomoc, a nie do etapu, w którym składany jest wniosek o płatność.

Zaproponowano więc „uproszczenie” polegające na odstąpieniu od obowiązku załączania do składanych wniosków o płatność kopii właściwych dokumentów, potwierdzających uczestnictwo w wybranym systemie jakości, ważnych na etapie składania wniosków o płatność i zastąpieniu ich kopiami tych dokumentów, które były ważne przez okres co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

Nabór na to działanie zakończył się z 31 grudnia 2014 roku, wnioski o płatność będą składane do 2020 r., zmiana dotyczy 10 981 beneficjentów, spodziewane są 21 594 wnioski o płatność.

Podobał się artykuł? Podziel się!