PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Uprawiający tytoń będą pod kontrolą

Uprawiający tytoń będą pod kontrolą fot. Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 26-10-2017 11:39

Tagi:

Z jednej strony napływ tytoniu bez akcyzy i bez skutecznej kontroli. Z drugiej – kontrole u rolników i rejestry uprawiających tytoń, dostępne dla kilku urzędów.Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Pominięto przy tym Komisję Rolnictwa, przekazując projekt tylko do Komisji Finansów.

To kolejny krok w walce z szarą strefą w obrocie wyrobami tytoniowymi – tak poseł sprawozdawca Jerzy Małecki rekomendował posłom przyjęcie tego projektu. Projekt zmierza do objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym.

Przypomnijmy, że istotne dla rolników zmiany wprowadzono już niedawno, dotyczyły zabezpieczenia akcyzowego - potem wskazywano, że zbyt dużego.

Więcej: Zabezpieczenie akcyzowe dla tytoniu jednak zostanie?

Obecny projekt też dotyczy rolników.

Sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będą mogli dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego zrzeszająca rolników lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik.

Sprzedaż suszu tytoniowego połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem samodzielnie przez rolnika będzie możliwa, ale wiązała się będzie z obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Na nabywców surowca tytoniowego, czyli pośredniczące podmioty tytoniowe oraz przedsiębiorców zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium kraju, nałożono obowiązek przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa danych dotyczących masy skupionego surowca tytoniowego w podziale na grupy użytkowe odmian, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

„Dysponowanie natomiast informacjami dotyczącymi tego samego przedmiotu pochodzącymi z różnych źródeł umożliwia przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowej, podczas której weryfikacji podlegać będzie ilość sprzedanego z ilością skupionego suszu tytoniowego” – spodziewają się projektodawcy.

Kilka zapisów zmierza do poprawy sytuacji małych firm skupujących tytoń.

Problemy z zabezpieczeniem na poczet akcyzy ma zmniejszyć obniżenie z 30 do 15 mln zł zabezpieczenia ryczałtowego. Zabezpieczenie takie będzie mogła złożyć też osoba trzecia – będzie mogła odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, którym jest pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju. Odpowiedzialność tych podmiotów byłaby solidarna.

KOWR będzie tworzyć rejestr producentów surowca tytoniowego. Uzyskanie wpisu do rejestru będzie warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu oraz produkcji lub zbytu surowca tytoniowego. Wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego będzie dokonywany na wniosek producenta rolnego.

Do danych gromadzonych w rejestrze producentów surowca tytoniowego ma być umożliwiony dostęp organom administracji publicznej, w szczególności takim jak: organy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej w związku z realizacją przez te organy działań i postępowań mających na celu ograniczenie nielegalnego obrotu surowcem tytoniowym oraz wyrobami tytoniowymi.

Uznano też, że konieczne jest upoważnienie KOWR do weryfikowania zgodności ze stanem faktycznym oraz poprawności informacji przekazywanych we wniosku o wpis do ewidencji producentów surowca tytoniowego oraz corocznych informacji za poprzedni i bieżący rok zbioru tytoniu. „Do ustalenia poprawności przekazanych danych będą wykorzystywane m.in. informacje z krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz kontrole wykonywane na miejscu. W przypadku gdy z wyżej wymienionych czynności będzie wynikało, że informacje przekazane przez producenta surowca tytoniowego nie są zgodne ze stanem faktycznym, dyrektor oddziału terenowego KOWR będzie uprawniony do zmiany danych w rejestrze producentów surowca tytoniowego z urzędu” – podano.

KOWR będzie też mógł wydać decyzję o nakazie zniszczenia uprawy tytoniu na koszt podmiotu prowadzącego uprawę, w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu przez ten podmiot bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

„Ponadto, gdy rzeczywista powierzchnia uprawy tytoniu jest większa niż powierzchnia uprawy zgłoszona w corocznie przekazywanej informacji co najmniej o 10%, zniszczeniu podlegała będzie powierzchnia uprawy tytoniu przekraczająca powierzchnię zgłoszoną. Sankcje za naruszenie obowiązku rejestracji muszą być dotkliwe. Zniszczenie uprawy ma na celu uniemożliwienie wprowadzenia surowca tytoniowego do nielegalnego obrotu. W przypadku złagodzenia sankcji, rolnicy mogliby nadal decydować się na uprawę tytoniu w celach sprzedaży do nielegalnie działających podmiotów. Ustanowienie sankcji jest proporcjonalne do strat jakie ponosi polska gospodarka w wyniku działania szarej strefy w handlu surowcami tytoniowymi” – podano w uzasadnieniu.

Więcej: Tytoń pod lupą 

Podczas wczorajszej debaty w Sejmie poseł Jarosław Sachajko pytał:

- Czy ministerstwo ma kontrolę nad ilością tytoniu, który jest nielegalnie wwożony na terytorium Polski, czy ma wiarygodne dane? Rozumiem, że ministerstwo realizuje plan uszczelnienia systemu podatkowego, jednak kierunek, który obrało, negatywnie oddziałuje na uczciwych rolników, którzy chcą w spokoju prowadzić produkcję rolną. Rolnicy pytają, ile jeszcze kontroli będą musieli znosić, aby móc uczciwie pracować.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk wyjaśnił, że:

- W konsultacjach uczestniczyła Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polski Związek Plantatorów Tytoniu w Krakowie, Związek Plantatorów Tytoniu w Lublinie, Związek Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie i wiele innych podmiotów. Nie zgłosiły one uwag do tego projektu.

Wiceminister zapewnił:

- My staramy się krok po kroku tworzyć racjonalne warunki do prowadzenia tej działalności uczciwym przedsiębiorcom, uczciwym plantatorom, mając na względzie świadomość ich ciężkiej pracy i szanując tradycję upraw tytoniu w Polsce, dbając o to, żeby ten rynek mógł się utrzymać adekwatnie do zapotrzebowania konsumentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Mroweczka 2017-12-26 09:21:46
    Jestem mrówka na obwodzie i bardzo sobie chwale. Na miesiąc na czysto wychodzi po 8 tysi. Gdzie tyle płacą w polskich kolchozach
  • Krzychu1983 2017-10-27 10:40:32
    Opłacalnosc tytoniu jest ponizej kosztow produkcji np .wysuszenie lisci virginia to kosz 6zl a sprzedaz sortowanego tytoniu na skupie to od 5,6,7zl a nawet mniej to jest dobra zmiana ;). W niedługim czasie w Polsce nikt nie bedzie sadzil tytoniu za te pieniadze i bedziemy druga Grecja .
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.184.214
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!