Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Pominięto przy tym Komisję Rolnictwa, przekazując projekt tylko do Komisji Finansów.

To kolejny krok w walce z szarą strefą w obrocie wyrobami tytoniowymi – tak poseł sprawozdawca Jerzy Małecki rekomendował posłom przyjęcie tego projektu. Projekt zmierza do objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym.

Przypomnijmy, że istotne dla rolników zmiany wprowadzono już niedawno, dotyczyły zabezpieczenia akcyzowego - potem wskazywano, że zbyt dużego.

Więcej: Zabezpieczenie akcyzowe dla tytoniu jednak zostanie?

Obecny projekt też dotyczy rolników.

Sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będą mogli dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego zrzeszająca rolników lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik.

Sprzedaż suszu tytoniowego połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem samodzielnie przez rolnika będzie możliwa, ale wiązała się będzie z obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Na nabywców surowca tytoniowego, czyli pośredniczące podmioty tytoniowe oraz przedsiębiorców zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium kraju, nałożono obowiązek przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa danych dotyczących masy skupionego surowca tytoniowego w podziale na grupy użytkowe odmian, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

„Dysponowanie natomiast informacjami dotyczącymi tego samego przedmiotu pochodzącymi z różnych źródeł umożliwia przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowej, podczas której weryfikacji podlegać będzie ilość sprzedanego z ilością skupionego suszu tytoniowego” – spodziewają się projektodawcy.