Ryzyko nałożenia przez Komisję Europejską na Polskę, po przeprowadzonym audycie, korekt finansowych z tytułu przepisów dotyczących braku kontroli administracyjnej wymogów w ramach zobowiązań ekologicznych i poziomu sankcji za nieprzestrzeganie wymagań stały się dla Ministerstwa Rolnictwa impulsem do przygotowania zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Posiadanie planu działalności ekologicznej jest jednym z wymogów, jakie musi spełniać rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne.

Teraz beneficjenci działania będą mieli obowiązek dostarczania ARiMR do 15 lipca kopii pierwszej strony planu działalności ekologicznej oraz kopii zawartego w tym planie wykazu wybranych do realizacji pakietów lub wariantów.

W związku z zarzutem zbyt małych sankcji za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie przekroczenia dopuszczalnego poziomu nawożenia, „aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom KE, a tym samym zminimalizować ryzyko nałożenia sankcji finansowych na Polskę proponuje się wprowadzenie 100 proc. sankcji za zastosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych poza obszarami OSN dla wszystkich zobowiązań ekologicznych podjętych po dniu 14 marca 2015 r.”

Jak podano w uzasadnieniu, takiego uchybienia w 2015 r. nie stwierdzono u żadnego rolnika.

Poza tym w projekcie wprowadzono korzystną dla rolników zmianę dotyczącą możliwości zaprzestania po terminie zbioru uprawy krzewów w ramach kilku wariantów w ostatnim roku realizacji zobowiązania (dotyczy upraw sadowniczych).

Podobał się artykuł? Podziel się!