Wprowadzanie w błąd zarzucił poseł Robert Telus przeciwnikom ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Po pierwsze kwestie rzekomego uniemożliwienia dziedziczenia. To jest manipulacja i kłamstwo. Ta ustawa – zresztą żadna ustawa – nie ma prawa ingerować w sprawy uregulowane w Konstytucji, jak kwestie dziedziczenia, i tego nie robi. To informacja robiąca wiele złego dla Polski. Posłowie do celów politycznych używają kłamliwych argumentów – mówił poseł.

Drugim argumentem przeciwników jest sprawa pierwokupu przez agencję. Ta ustawa tej kwestii nie zmienia, pierwokup dla agencji obowiązuje od 2003 r. i tą ustawą tego nie zmieniamy – stwierdził Robert Telus.

Jak przekonywał, ustawa ta ma jeden najważniejszy cel: jest to ochrona polskiej ziemi. Cel, o który rolnicy walczyli przez wiele lat. Były rząd, była koalicja przez 8 lat nie potrafiła zabezpieczyć tego interesu. W ostatnim miesiącu działania, na kolanie, z wieloma poprawkami i poprawkami do poprawek zrobiono ustawę, która nie zabezpieczała interesu polskiego i nie zabezpieczała zakupu polskiej ziemi przez obcokrajowców – ocenił poseł.

Czytaj więcej: Kto sprzeda i kupi ziemię po zmianie przepisów?

Podobne jak proponowane teraz w projekcie rządowym zapisy obowiązują w wielu krajach UE, a nawet są dalej idące we Francji, Danii, Hiszpanii, Holandii – i na te kraje opozycja się nie powołuje. Zarzuca jednak rządowi PiS robienie zamieszania.

Nadrzędnym celem tej ustawy jest obrona polskiej ziemi i nie ma dzisiaj ważniejszego interesu w rolnictwie. Kto tego nie rozumie, nie powinien zasiadać w tej Izbie, bo nie rozumie interesu narodowego – mówił poseł.

W ostatnich latach 200 tys. ha ziemi rolniczej sprzedano „na słupy” – z zamiarem przekazania obcokrajowcom po 1 maja. Ta ustawa nie pozwoli na to przekazanie – i w tym jest cały interes. Nie dbacie o interesy polskiego rolnika, tylko dbacie o czyjeś interesy. W imieniu Komisji proszę o uchwalenie tej ustawy dla dobra polskiego interesu – mówił poseł.