We wtorek posłowie postanowili poczekać na opinię rządu do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dziś jednak niespodziewanie odbywa się posiedzenie podkomisji w tej sprawie. 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw zebrała się w celu pracy nad projektem z druku nr 3109.

Posłem sprawozdawcą jest Stanisław Kalemba, który zgłosił do tego projektu szereg poprawek. To wszystko – czyli nieuporządkowanie autopoprawek i niespodziewane zwołanie podkomisji, która miała poczekać na opinię rządu o projekcie – krytykuje podczas obrad poseł Romuald Ajchler.

- Wy oszukujecie rolników, przed którymi będziecie roztaczać wizje, jakie to możliwości roztacza przed nimi ta ustawa – mówił poseł Ajchler. – Chcecie rozbudzić nadzieje rolników i pokazać, że coś się robi. Ta ustawa jest knotem, nie załatwia wielu spraw, nawet dziedziczenia.

Poseł domagał się przerwania obrad, bo wniosek o tym, aby poczekać na opinię rządu, obowiązuje i jest przegłosowany.

Poseł Stanisław Kalemba stwierdził, że przyjmuje odpowiedzialność za zgłoszone poprawki.
- Czy Biuro legislacyjne je oceniło? Czy ten projekt jest zgodny z Konstytucją? – dopytywał poseł Krzysztof Jurgiel i domagał się chociaż projektu stanowiska rządu.

- Ten projekt został przygotowany przez posłów PSL-u, potem w resorcie dodano do niego 15 poprawek – tak poseł streścił pracę nad ustawą i pytał, czy to właściwa droga pracy nad ustawą: projekt przygotowuje rząd i daje go posłom.

Poprawki nie były konsultowane w Biurze legislacyjnym, zostały tylko przesłane do biura. Trafiły już po godzinach pracy, nie było czasu na konsultacje – dowiedział się w odpowiedzi. Biuro zwracało uwagę na wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Tak uchwalone prawo jest narażone na zarzut niekonstytucyjności. Własność i prawo dziedziczenia są chronione i mogą być ograniczone tylko w drodze ustawy i bez naruszenia prawa własności. Uwagi o charakterze konstytucyjnym zostaną zgłoszone, bez uwag do poprawek, bo na to nie było czasu. Komisję zwołano ad hoc, stan wiedzy od wtorku się nie zmienił.