Do chwili obecnej ANR nie złożyła żadnego oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu lub wykupu na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – podano w informacji znajdującej się na stronie internetowej ANR.

Wczoraj w Sejmie wiceminister Zbigniew Babalski, poinformował o funkcjonowaniu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – funkcjonuje więc drugi miesiąc.

Jak wygląda w tym roku możliwość realizowania prawa pierwokupu i wykupu, przysługującego Agencji?

- W okresie od początku wykonywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli od 16 lipca 2003 r., do końca grudnia 2015 r. do agencji wpłynęły, uwaga, 643 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni ok. 1250 tys. ha – mówił wiceminister. - Ale uwaga, w tym okresie agencja złożyła deklaracje nabycia w 629 przypadkach, które dotyczyły powierzchni 16,7 tys. ha. W 2015 r. agencja zadeklarowała nabycie 10 nieruchomości, w związku z tym złożyła stosowne oświadczenia dotyczące 1265 ha o łącznej wartości 32,9 mln zł. W planie finansowym – bo o to też są pytania, być może będą padały również z sali, więc już wyjaśniam – w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2016 przewidziano wydatki na realizację zakupu gruntów na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kwocie 330 mln zł.

Jeśli wartość nabywanej tak przez ANR ziemi byłaby podobna w tym roku, jak była w ubiegłym, to wystarczyłoby pieniędzy na 100 transakcji, dotyczących 12 650 ha – wynika z tej informacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!