Zapowiedziano refundację połowy wydatków poniesionych na bioasekurację.

Więcej: Bioasekuracja będzie w połowie zrefundowana 

- Czy mogę kupić sobie garnitur i buty dla całej rodziny na pięć lat i przynieść rachunki do zwrotu? – cokolwiek przewrotnie zapytał nas czytelnik porządnie już zdenerwowany sytuacją związaną z ASF. Jak się zresztą prędko okazało, czytelnik nie ma najmniejszych szans na żaden zwrot, gdyż nie mieszka na obszarach, na których będzie prowadzona refundacja. Ale pytanie pozostało. Bo niby dlaczego nie chodzić do chlewu w garniturze – może tylko bez krawata, ze względu na bezpieczeństwo?... Zrefundują wydatek, czy nie?

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich przewiduje, że osobom wykonującym prace przy obsłudze zwierząt zapewnia się m.in. „środki ochrony indywidualnej chroniące przed zagrożeniami ze strony obsługiwanych zwierząt, czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi, w szczególności takie jak odzież, nakrycie głowy, rękawice, okulary i obuwie”.

Ale rozporządzenie to będzie obowiązywać dopiero za pół roku i jakby nie do końca wyjaśnia problem naszego czytelnika.

Aktualnie kwestie te reguluje natomiast rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, ale w nim ani słowa nie mówi się o odzieży.

Więc co będzie refundować ARiMR, jeśli chodzi o odzież ochronną, kupioną w ramach bioasekuracji?

MRiRW nie przewidziało takiego problemu i poinformowało:

„Przepisy § 13e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) stanowią jedynie, że Agencja w latach 2015-2018 udziela corocznie pomocy w formie refundacji 50% wydatków na zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych producentowi który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia <Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń> na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153). Przepisy ww. rozporządzenia nie określają szczegółowego wykazu przedmiotowych wydatków.”