Od dłuższego czasu wskazujemy, że już po dwóch tygodniach od ogłoszenia harmonogramu dopłat są opóźnienia w jego realizacji – nastąpiły na koniec każdego miesiąca, począwszy od stycznia, kiedy to harmonogram podano do wiadomości. Jaki jest nowy harmonogram dopłat? – pytamy w związku z tym w agencji.

„Zgodnie z harmonogramem realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jak-przebiega-realizacja-platnosci-bezposrednich-za-2015-rok.html ) na:

·         styczeń 2016 - planuje się wypłatę 3,5 mld zł, dla ok. 500 tys. rolników. Do końca stycznia płatności otrzyma ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na łączną kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.

·         luty 2016 - planuje się wypłatę 1 mld zł, dla ok. 100 tys. rolników. Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej.

·         marzec 2016 - planuje się wypłatę 3 mld zł dla ok 300 tys. rolników. Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi ok. 72% całkowitej koperty finansowej.

·         kwiecień - czerwiec 2016 - wypłata pozostałej kwoty (3,7 mld zł dla ok. 200 tys. rolników)”

- przyznała agencja w odpowiedzi. Co do tego nigdy nie mieliśmy wątpliwości - harmonogram to właśnie zapowiadał. Z otrzymanych dalszych wyjaśnień wynika, że wprawdzie w lutym nie wypłacono tyle pieniędzy, ile założono w harmonogramie, ale to dało się „nadrobić” w kolejnych dniach następnego miesiąca:

„Do dnia 29 lutego 2016 r. ARiMR naliczyła płatności bezpośrednie dla ponad 900 tys. rolników (co stanowi 68,0% beneficjentów) na kwotę ok. 7,5 mld zł (co stanowi 51,8% koperty finansowej). W tym miejscu wskazać należy, że płatności bezpośrednie przyznane w decyzjach wydanych w ostatnich dniach lutego 2016 r. były jeszcze realizowane w pierwszych dniach marca 2016 r. Wynika to z faktu, że zaksięgowane do końca lutego br. kwoty płatności były jeszcze fizycznie przelewane na rachunki bankowe rolników w pierwszych dniach marca 2016 r.” – tłumaczy agencja i wylicza, co działo się dalej, w marcu: