W Polsce przeważają gleby lekkie, piaszczyste, narażone na suszę.

Odczyn gleb pogarsza się, zarówno jeśli chodzi o średnie wartości, jak i mediany. Gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w roku 2015 było 65,3 proc. „Biorąc pod uwagę stan zakwaszenia gleb w Polsce oraz obserwowane trendy zmian odczynu, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia instrumentów w postaci programów uświadamiających oraz zachęcających dla powszechnego stosowania zabiegu wapnowania” – zauważa minister rolnictwa, ale w przygotowanej informacji nic nie dodaje na temat możliwości finansowania tego zabiegu.

- Pracujemy nad przywróceniem dopłat do wapnowania gleb. Dobrze byłoby, gdyby w przyszłym roku ruszyły takie dopłaty z wykorzystaniem funduszy ochrony środowiska – mówiła podczas posiedzenia KRiRW wiceminister Ewa Lech i informowała o zaplanowanych rozmowach na ten temat z Ministerstwem Środowiska.

Więcej: Wapnowanie finansowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska?

Ogólny bilans materii organicznej w glebach Polski, nie uwzględniający przyorania słomy, jest na poziomie kraju negatywny. Mogłaby temu zaradzić dawka obornika wynosząca 9-10 t /ha rocznie, ale obecnie wynosi ona około połowę mniej. O połowę spadła obsada zwierząt w przeliczeniu na DJP (w okresie 1980-2015 z 0,75 do 0,46 DJP).

Jak podaje MRiRW, w kolejnych 50-60 latach „nie należy spodziewać się drastycznego spadku węgla w glebach i związanego z tym spadku żyzności gleb, o ile bilans węgla w glebie (uwzględniający mineralizację, resztki pożniwne, przyorywane nawozy zielone, nawożenie nawozami mineralnymi – obornik, organicznymi – komposty, pofermenty itd.) nie będzie negatywny, a warunki wilgotnościowe nie pogorszą się drastycznie”.

56 proc. użytków rolnych jest zakwalifikowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Jak podkreśla ministerstwo, WPR przez instrument płatności bezpośrednich realizuje cel, jakim jest ochrona środowiska, związana z ochroną gleby.

Posłowie podkreślali konieczność zabiegania o poprawę jakości gleb. Wskazano również na niekorzystny wpływ na żyzność gleb spadku hodowli i coraz częstsze hodowle bezściółkowe.

Więcej: TUZ-y nie mogą być marnowane

Całość informacji MRiRW w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!