O tym, kto i w jakim zakresie może liczyć na pomoc finansową z aktualnego naboru, pisaliśmy już wielokrotnie. Mimo to na początek przypomnimy jeszcze raz ogólne kryteria przyznawania dofinansowania w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na którą trwa obecnie nabór wniosków. Podstawowym dokumentem określającym te kryteria jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach „Modernizacji” przyznawane jest na inwestycje zapewniające poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w ramach jednego z obszarów:

rozwój produkcji prosiąt („obszar A”, maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł);

rozwój produkcji mleka krowiego („obszar B”, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł);

rozwój produkcji bydła mięsnego, („obszar C”, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł).

Muszą to być inwestycje związane z produkcją zwierzęcą, jak np.: budowa, modernizacja budynków, budowli i zakup ich wyposażenia. Poprawa wyników gospodarstwa musi być wymierna, na przykład wzrost liczby sztuk loch do co najmniej 50 (w obszarze „rozwój produkcji prosią”), albo liczby krów mlecznych (których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku przekracza 24 miesiące) do co najmniej 25 szt. (w obszarze „rozwój produkcji mleka”).

Rolnik zamierzający dopiero rozpocząć hodowlę bydła mięsnego lub prosiąt może wnioskować o wsparcie w ramach obszaru A i C. Jednak w obszarze B może to zrobić tylko młody rolnik. O dofinansowanie może starać się również rolnik, który ma już 50 loch lub 25 krów i nie zamierza powiększać stada, jeśli wykaże, że rozwój produkcji nastąpi w inny sposób, np. poprzez podniesienie wydajności. W gospodarstwie może też być na starcie więcej niż 50 loch czy 25 krów mlecznych. Wzrost liczby zwierząt o każde 10 sztuk to dodatkowe punkty przesuwające nas do przodu w kolejce oczekujących.

Kto może dostać dofinansowanie? Jaka będzie jego wysokość? Jakie dokumenty powinieneś złożyć? Czytaj w nowym numerze 11/2015 miesięcznika "Farmer"

 

Podobał się artykuł? Podziel się!