- Na stronie internetowej ARiMR zamieszczony jest kalkulator , który pozwala na określenie wielkości ekonomicznej gospodarstw na podstawie współczynników Standardowej Produkcji "2010" (SO „2010”) – informuje Jerzy Bogdanowicz, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR. - Kalkulator ten może być jednak wyłącznie pomocniczo wykorzystany przez wnioskodawców, którzy wstępnie chcą określić wielkość ekonomiczną gospodarstwa na potrzeby następujących poddziałań PROW 2014-2020:

- Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ: Modernizacja gospodarstw rolnych)

- Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (typ: Premie dla młodych rolników),

- Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ: Restrukturyzacja małych gospodarstw).

- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (typ: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich).

Link dostępu do kalkulatora to: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/informacje-dotyczace-kalkulatora-obliczania-wielkosci-ekonomicznej-gospodarstw-so.html

Jak dodaje Jerzy Bogdanowicz, dokładne wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa będzie możliwe po ogłoszeniu naboru:

- Docelowo jednak, wiążących obliczeń w zakresie określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie  całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa (wyrażonej w euro), zgodnie z metodologią UE zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 3, z późn. zm.) będzie można dokonać w udostępnionym przez ARiMR biznesplanie, który będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach powyżej wskazanych poddziałań. Biznesplan zostanie udostępniony wnioskodawcom na stronie internetowej ARiMR nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poszczególnych poddziałań PROW 2014-2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!