Jak informuje MRiRW w materiale przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie dla sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisanym przez wiceminister Ewę Lech, Inspekcja Weterynaryjna sprawdzi spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Kontrole mają się zakończyć szybciej w tych powiatach, w których liczba gospodarstw jest mniejsza – już do końca lutego, a w powiatach pozostałych najpóźniej w końcu kwietnia/do połowy maja 2018 r.

Wytyczne do tych kontroli i wzór protokołu opracował Główny Lekarz Weterynarii – to „Lista kontrolna SPIWET-ASF”.

„Po pierwszej kontroli w gospodarstwach niespełniających wymagań wydawane będą decyzje nakazujące usunięcie uchybień w określonym terminie, lecz nie dłuższym niż 3 miesiące w przypadku kontroli przeprowadzanych do grudnia 2017 r. i do 2-3 miesięcy w przypadku kontroli w roku 2018. W zależności od oceny możliwości dokonania usunięcia uchybień przez właściciela zwierząt, organy Inspekcji Weterynaryjnej będą mogły wydać decyzję o zabiciu lub uboju świń już po pierwszej wizycie kontrolnej” – zapowiada ministerstwo.

Inspekcja Weterynaryjna do końca maja przyszłego roku sporządzi ostateczny raport z kontroli i spis gospodarstw, które nie będą spełniać wymagań rozporządzenia (wraz z określeniem liczby  świń).

Najpóźniej do końca czerwca 2018 r. mają być wydane ostatnie decyzje administracyjne dotyczące uboju świń i zakazu ich nieutrzymywania dla gospodarstw niespełniających wymagań.

„Do połowy/końca lipca 2018 r. przewidziany jest termin na dokonanie uboju ostatnich świń przez właścicieli zwierząt” – zapowiada MRiRW.

To, czy w gospodarstwach nie są utrzymywane świnie, będzie sprawdzać ARiMR w okresie wypłaty rekompensat. W kolejnych latach po zakończeniu wypłaty rekompensat Inspekcja Weterynaryjna sprawdzi ok. 10 proc. gospodarstw rocznie „w zakresie nieutrzymywania świń, w przypadku wydania zakazu utrzymywania świń w drodze decyzji administracyjnych”.

Podobał się artykuł? Podziel się!