Ministerstwo Rolnictwa wydało komunikat, w którym informuje:

„Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu dyżurów 14 sierpnia 2017 r. w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu biosekruacji.

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na złożenie oświadczenia przez posiadaczy świń do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji, zawartych w nowej (III) edycji Programu biosekruacji, która weszła w życie 15 lipca 2017 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 Programie.

14 sierpnia 2017 r., w godzinach 8.00–17.00, będą prowadzone dyżury w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu bioasekuracji.”

Warto przypomnieć, jak wyglądała dotychczas rezygnacja z hodowli.

Wiceminister Jacek Bogucki, od dwóch lat  pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP, podaje:

„Od dnia obowiązywania „Programu bioasekruacji (...)", tj. od 29 kwietnia 2015 r., realizacja przedmiotowego programu wyglądała następująco:

• w 2015 r.:

 posiadacze 254 gospodarstw utrzymujących świnie, złożyli oświadczenia w sprawie niespełnienia wymagań bioasekuracji;

 posiadacze 2480 gospodarstw nie złożyli oświadczeń w sprawie niespełnienia wymagań bioasekuracji; w wyniku przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli stwierdzono 1168 gospodarstw, w których utrzymywano świnie, pozostałe 1312 gospodarstw to stada puste,

 liczba wydanych decyzji administracyjnych o likwidacji świń - 271, w tym 254 decyzje dla gospodarstw, które przystąpiły do programu bioasekuracji i złożyły oświadczenia;

• w 2016 r.:

 posiadacze 38 gospodarstw utrzymujących świnie, złożyli oświadczenia w sprawie niespełnienia wymagań bioasekuracji;

 posiadacze 886 gospodarstw nie złożyli oświadczeń w sprawie niespełnienia wymagań bioasekuracji; w wyniku przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli stwierdzono 778 gospodarstw, w których utrzymywano świnie, pozostałe 108 gospodarstw to stada puste,