Posłowie nie zgłosili poprawek w czasie wczorajszego drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, co oznacza, że projekt czeka już tylko na przyjęcie w bloku głosowań.

Wszystko wskazuje na to, że od głosu wstrzymają się wszystkie kluby – poza PiS.

Poseł sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski zrelacjonował w Sejmie debatę przeprowadzoną nad projektem podczas pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Robert Telus zapowiedział poparcie PiS.

Więcej: 12 lutego będzie znana wersja demo aplikacji ewniosekplus

Poseł Artur Dunin powtórzył na forum Sejmu swoje obawy i w imieniu swojego klubu – PO – zapowiedział wstrzymanie się od głosu podczas głosowania. Jak mówił, ustawa jest nieprzygotowana, brak informacji o zmianach, a wiceprzewodniczący komisji zgłosił pięć poprawek do tej ustawy.

Podobny krok podejmą zapewne posłowie z Kukiz’15. Poseł Jarosław Sachajko zapowiedział bowiem:

- Informatyzacja składania wniosków o płatności bezpośrednie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak z uwagi na brak przygotowanej, działającej i sprawnej aplikacji będę rekomendował posłom klubu Kukiz’15 wstrzymanie się od głosu.

Również poseł Ewa Lieder, Nowoczesna, wskazała na to, że „projekt jest jeszcze, można powiedzieć, daleko w polu” – i zapowiedziała wstrzymanie się od głosu, aby jednak dać rządowi szansę na realizację tego projektu.

„Dając państwu kredyt zaufania, żebyście nie zepsuli kolejnej sprawy istotnej dla polskiego rolnictwa”, jak to określi poseł Mirosław Maliszewski, od głosu wstrzyma się też PSL.

W bloku pytań pytano o to, czy gminy pomogą w składaniu wniosków, jakie działania podejmą ODR-y, „ile polski podatnik zapłacił za kolejną już aplikację dotyczącą obsługi wniosków oraz ile będzie kosztowało jej roczne utrzymanie?”, „czy w ARiMR będą stanowiska, pracownicy oddelegowani tylko i wyłącznie do pomocy rolnikom?”

Odpowiadając na te pytania wiceminister Ryszard Zarudzki powiedział, że wdrażanie podobnych aplikacji w innych krajach trwało kilka lat (Litwa wdrażała ją 7-8 lat i obecnie 100 proc. wniosków składanych jest przez Internet).